Proizvodi
Usluge

 


Pravolinijsko gasno sečenje čeličnih limova svih debljina


Od 2006. godine, uveli smo i pravolinijsko gasno sečenje čeličnih limova svih debljina, prvenstveno za sopstvene potrebe, a vršimo i uslužno sečenje sa našim ili vašim materijalom. Mašina za gasno sečenje je naš projekat i konstrukcija i išli smo sa ciljem da ostvarimo najbolju moguću obradu ovakvog načina sečenja čelika, što smo i uspeli. 


 

 

 

Čelične konstrukcije
Podaci o preduzeću